DEĞER KAYBI

DEĞER KAYBI NEDİR?
Aracınızın karıştığı trafik kazası sonucunda; aracın ikinci el piyasa değerinde azalma (zarar) meydana gelmektedir. İşte araçta meydana gelen bu zarara “değer kaybı” denir.

Çoğu zaman araçtaki onarım (tamir) masraflarının kasko ya da trafik sigortasından karşılanması ile tüm zararınızın karşılandığını düşünmektesiniz. Oysaki; her trafik kazası aracınızın değer kaybetmesine sebebiyet verir. Yani aracınız tamir edilmiş olsa da artık kazadan önceki değerini korumaz.

DEĞER KAYBI TAZMİNATINI NASIL ALIRIM?
Son iki (2) yıl içerisinde uğradığınız bu zararı – sigorta poliçeniz bozulmadan –  kaza yapmanıza sebep olan karşı tarafın sigortasından 3-4 ay gibi kısa süre içerisinde tazmin edebilmekteyiz.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Maddi hasarlı bir kazaya karışan araç malikleri yahut sürücülerinin şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

1)- Kaza Tespit Tutanağı Düzenlemek: Kaza esnasında taraflar aralarında uzlaşır iseler bu tutanağı düzenleyeceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken tutanağın her yerinin doldurulması, kaza krokisinin çizilmesi ve karşılıklı imzalanmasıdır. Kaza esnasında taraflar aralarında uzlaşamaz iseler araçları bulundukları yerden çekmeden trafik polisini arayacaklardır. Trafik polisince düzenlenen kaza tutanağından birer suret alacaklardır.

2)- Kaza Anının Fotoğraflanması: Kazalı araçlarda hasarın meydana geldiği yer, plakalar, aracın km. göstergesi, yol, kavşak durumu vs. fotoğraflanacaktır.

3)- Tarafların Birbirlerine Vermesi Gereken Belgeler: Taraflar birbirlerine kendilerine ait ehliyet, ruhsat, kasko poliçesi ve trafik sigorta (ZMMS) poliçesinin birer örneğini vermelidirler. Yanlarında fazla birer sureti yok ise diğer taraf bunları fotoğraflayabilir.

4)- Araç Yabancı Plakalı İse Yeşil Kart: Araçlardan biri veya her ikisi yabancı plakalı ise trafik sigortası (ZMMS) yerine geçen yeşil kartın bir örneği alınmalıdır.

5)- Avukat Vekaletnamesi: Değer Kaybı Tazminatı Vekaletnamesini indirmek için lütfen simgeye tıklayınız.