GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU

HUKUKİ DANIŞMANLIK
UZLAŞMA VE ARABULUCULUK
TAZMİNAT HUKUKU
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
AİLE HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU

 • Gayrimenkul Alım ve Satımına İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması,
 • Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alımına İlişkin Hukuki Danışmanlık ve Temsil,
 • Ulusal ve Uluslar arası İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, İhale, Finansman ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Takibi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, Davaların Takibi,
 • Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku Çerçevesinde Hukuki Danışmanlık ve Davaların Takibi,
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,
 • Şufa (önalım) Davaları,
 • Ecrimisil Davaları,
 • Meni Müdahale Davaları,
 • Kadastro Tespitine İtiraz Davaları,
 • İpotek Tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi İşlemlerinin Takibi,
 • İntifa, Sükna (Oturma) Hakkının Tesisi ve Takibi,
 • Kat Mülkiyeti ve Site Yönetiminden Doğan Uyuşmazlıkların Sulhen ve Dava Yoluyla Çözülmesi,
 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Güncel Mevzuatın Takibi,
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Her Türlü İhtilafın Çözümü,
 • Kira Alacaklarının Takibi ve Tahsili,
 • Taşınmazların Tahliyesine İlişkin Davalar,