BÜROMUZA YÖN VEREN GÜZEL SÖZLER

BÜROMUZA YÖN VEREN GÜZEL SÖZLER

– Bir günlük adalet, 60 yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz.Muhammed)

– Adaletsizliği engelleyecek gücünüz olmadığı zamanlar olabilir, fakat, itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı. (Elie Wiesel)

– Hukuk, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibidir. (Calamanderi)

– Adalet mülkün temelidir. (Nizamülmülk)

– Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur, geriye kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyüs)

– Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Freud)

– Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir.Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez tez verilmeli. (N.Yıldırım Gençosmanoğlu)

– Adaleti geciktirmeyeceğiz. (Magna Carta)

– Adalet devletten gelmeli. ( Aristo)

– Adalet olmadan düzen olmaz. (Camus)

– Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile zafer sayılır. Bu dünyada bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür. (Eski Bir Tapınak Yazıtı)

– İşkencenin en kötüsü, yasayla yapılanıdır. (Bacon)

– Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yapılan tehdittir. (Montesquieu)

– Adaletsizliği işleyen, çekenden sefildir. (Eflatun)

– Hükümdar köylüden haksız yere yumurta alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Sadi)

– Kral olmasına kralım, bundan kuşku yok ama, her aklıma geleni yapamam ya (II.Ferdinand)

– Yasama yürütme yargı iç içe geçmişse, anayasa yok demektir. (Rousseau)

– Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek hiçbir şey kalmaz. (Kant)

– Adaletsiz güç, zalimdir. (Pascal)

– Özgürlüğün tek yolu hukuktur. (Çiçero)

– Haksızlık yapıp herkesle birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. (Gandhi)

– Demokrasi, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar. (Paris Şartı)

– Adalet kanunlarla sağlanamaz, adalet insan ruhundadır. (Whitman)

– Yargıçların nihai hakem olduğunu düşünmek, tehlikeli bir doktrindir, despotizme götürür. (Thomas Jefferson)

– Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. (William Godwin)

– İnsanın, adil yasalara itaat etme gibi yasal ve ahlaki sorumluluğu vardır, aynı şekilde, adil olmayan yasalara itaat etmememe gibi sorumluluğu da olmalıdır. (Martin Luther King)