İCRA VE İFLAS HUKUKU

HUKUKİ DANIŞMANLIK
UZLAŞMA VE ARABULUCULUK
TAZMİNAT HUKUKU
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
AİLE HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

  • Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takiplerinin Yapılması,
  • İflas ve İflas Ertelemesi Prosedürünün Takibi ve Sonuçlandırılması,
  • Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi ve Teslimi,
  • İpoteğin ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerin Yürütülmesi,
  • İhtiyati Haciz,
  • Çocuğun İcra Kanalı İle Tesliminin Sağlanması,
  • İcra Takiplerinden Doğan Tüm Davaların Takibi.