İDARE VE VERGİ HUKUKU

HUKUKİ DANIŞMANLIK
UZLAŞMA VE ARABULUCULUK
TAZMİNAT HUKUKU
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
AİLE HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları, imar ve iskan davaları,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Memur davaları,
 • Öğrenci davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,
 • Vergi suç ve cezaları,
 • Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında danışmanlık,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında danışmanlık.