Tazminat Hukuku

HUKUKİ DANIŞMANLIK
UZLAŞMA VE ARABULUCULUK
TAZMİNAT HUKUKU
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
AİLE HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
TAZMİNAT HUKUKU

  • Trafik Kazası Nedeniyle (ölümlü veya yaralamalı kazalar ile araç hasarlarına ilişkin) Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ve Sigorta Şirketine Başvuru Süreçlerinin Yönetilmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Haksız Fiilden Kaynaklanan Her Türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Sağlık çalışanlarının, Tıbbi Müdahale Hatalarından Doğan (Malpraktis) Hukuki ve Cezai Sorumluluklarına İlişkin Tazminat ve Ceza Davalarının Takibi,
  • Kasko ve ZMMS’dan Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Sigorta Başvuruların Yapılması ve Takibi,
  • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Basın Yoluyla Yapılan Haberlerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,