TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

HUKUKİ DANIŞMANLIK
UZLAŞMA VE ARABULUCULUK
TAZMİNAT HUKUKU
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
AİLE HUKUKU
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU
BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 • Ulusal ve Yabancı Şirketlere Danışmanlık Hizmeti Sağlanması,
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu,
 • Şirket Birleşme ve Devralmalarına İlişkin Hukuki Danışmanlık,
 • Şirket Alım ve Satımları,
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri,
 • Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları,
 • İmtiyaz, Bayilik, Acentelik Sözleşmeleri,
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler,
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi,
 • Ulusal ve Uluslar arası Ticari Anlaşmalarının Hazırlanması ve Denetimi,
 • Ticari Nitelikte İş ve Davaların Takibi,
 • Kıymetli Evrak, Çek, Senet Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili,
 • Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü.